Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog

Top articles

 • JOURNEE DE L'ESPERANTO

  28 avril 2013

  Communiqué de l'UEA : En 2013, les locuteurs de l’espéranto feront campagne pour une justice linguistique sous le slogan « Communication équitable », en relation avec le 98e Congrès Universel de l’Espéranto qui se tiendra sur le même thème dans le prestigieux...

 • EKSKURSO EN NEPALO

  07 octobre 2013

  Mesaĝo de Mian Salam SHANY, volontula Esperanto instruisto ĉe Nepala Esperanto Asocio (aliĝinta al UEA) : Mi sendas al vi informojn pri nia Speciala Ekskurso 2014 en Nepalo, okazonta ekde 6-a ĝis 17-a de Marto. Ĉi foje, ni celas turismigi la partoprenantojn...

 • MEDITERANEA ESPERANTO SEMAJNO

  03 octobre 2013

  De la 8-a ĝis la 15-a d Marto 2014, kursoj diversnivele okazos en familia etoso ĉe mediteranea maro en « Résidence Val d’Esquière – Les Issambres - Francio - Lazura Marbordo (kiam floras mimozoj kaj migdalarboj en belegaj pejzaĝoj). Aliĝkotizo : 60,00...

 • 99-a UNIVERSALA KONGRESO

  29 septembre 2013

  la 99-a Tutmonda Internacia Kongreso de Esperanto okazos en Bonaero (Argentino) de la 26-a de julio ĝis la 2-a de aŭgusto 2014. La aliĝiloj estas haveblaj ĉe UFE en Parizo aŭ ĉe UEA - Nieuwe Binnenweg 176 NL-3015 BJ Rotterdam (Nederlando). (Paralele okazos...

 • DECOUVERTE DE L'ESPERANTO

  25 septembre 2013

  Une séance de présentation et d’initiation à l’Espéranto est organisée le samedi 5 octobre de 15H à 17H au CERL. Cette séance est gratuite et sans engagement. Merci de diffuser ce message autour de vous, pour tous ceux qui seraient intéressés. Contactez...

 • ĜENERALA ASEMBLEO DE RODANALPA FEDERACIO

  05 août 2013

  Mesaĝo de la Prezidanto : Nia kongreso 2013 konsistos en un tago en Liono KoToPo, nia sidejo. Okazos la ĝenerala Asembleo Sabate matene ekde la 9a30, akcepto kun kafo kaj kukoj ekde la 9a. Aperitivo je la 12a. Komuna tagmanĝo je la 13a. Estos okazo por...

 • FELIKSO ZAMENHOF (1/2)

  03 novembre 2013

  Ni ĉiuj konas la nomon kaj scias, ke li estis la frato de d-ro Zamenhof. Ne la sola. D-ro Zamenhof havis kvar fratinojn kaj kvar fratojn: Felikso (1868-1933), Henriko (1871-1932), Leono (1874-1934) kaj Aleksandro (1875-1916). Tio signifas ke Felikso estis...

 • MESAĜO DE MARILU PRI LA UNUA KURSO

  12 septembre 2013

  « Baldaŭ rekomencos niaj kursoj. Antaŭe, mi partoprenos seminarion en Poznan (Polonio) de la 14a ĝis la 22a de septembro. Tio estas instruata trejnado pri esperanto. Por la unua kurso, la 23a de septembro, bonvolu prepari tekston pri via feriado kun interesaj...

 • FEDERACIA RENKONTO

  15 juillet 2013

  Ĉijare la Rodanalpa Federacio organizos unutagan kongreson en KoToPo la 14-an de septembro 2013. La Rodanalpa Federacio havas 17 klubojn kiuj disvastigas Esperanton kaj instruas la lingvon. Inter ili, estas diversaj kontaktoj. Venontjare la 1-an kaj 2-an...

 • KOMUNA SEMINARIO

  09 août 2013

  Mesaĝo de Mireille Grosjean : En mia parolado dum la malfermo de UK, mi substrekis la gravecon kaj oportunecon de komunaj seminarioj translimaj. Pro tio kiel prezidanto de Svisa ILEI Sekcio (SIS) mi invitas vin al la unua Komuna Seminario, kiu celas geinstruistojn...

 • STAĜO EN ARGENTIERE

  05 juillet 2013

  Pascale rakontis al ni : Denove, la fervojistoj de Liono organizis staĝon en la Valo de Chamonix : Esperanto kaj marŝado. La Blanka Monto kaj la aliaj pintoj konstigitas mirindan dekoron. Matene kaj vespere, ni laboris multe kun postulemaj instruistinoj...

 • LE MONDE DIPLOMATIQUE

  26 octobre 2013

  Le Monde Diplomatique estas franca soci-politika kaj ekonomia revuo, kun 47 eldonoj en 28 lingvoj : http://www.monde-diplomatique.fr/int/ . De dek unu jaroj ekzistas reta esperanto-eldono, senpage disponebla : http://eo.mondediplo.com/. La numeroj de...

 • PLOUEZEC - 17 au 24 AOUT 2013

  08 septembre 2013

  Merci à Monique pour ce compte-rendu Plouezec, ce nom évoque une ville de Bretagne… mer et baignade – plage et soleil – vacances… Pour moi (nous), parlant l’espéranto, il est synonyme de retrouvailles, d’amitié et d’accolades, de rire et de bonne humeur,...

 • QUELQUES VIDEOS EN ESPERANTO (4)

  26 juin 2013

  - Cyrille HURSTEL interroge Katalin KOVATS à propos du cadre européen de référence : Intervjuo pri la KER-ekzamenoj - de edukado - Pastiche d'une bande annonce de film d'épouvante en espéranto : "The Giant Spider" ("La Giganta Araneo") Esperanto Trailer...

 • CONGRES AFRICAIN D'ESPERANTO

  17 juin 2013

  Le cinquième Congrès Africain d'espéranto aura lieu du 29 décembre 2013 au 4 janvier 2014 à Cotonou (Bénin). Savez-vous que parmi les 70 associations nationales de l’UEA, 17 sont africaines ? Il existe des mouvements très actifs sur ce continent. Peut-être...

 • RECOMPENSE

  14 juin 2013

  Les membres du Conseil d’administration de l’UAICL, les membres du Conseil d’Administration de l’AFCE, les membres de la section Espéranto de l’UAICL/AFCE sont heureux de vous convier à la manifestation de remise de récompenses qui aura lieu le vendredi...

 • NOVJARA RENKONTIĜO EN GERMANIO

  11 juin 2013

  La 12-a Novjara Renkontiĝo okazos de la 27-a de Decembro 2013 ĝis 3-a de Januaro 2014 en Saarbrücken proksime al Francio, ankaŭ suda Germanio kaj Svislando ĉi-foje pli proksimas. En la antaŭvidota programo estus prelegoj, kursoj, koncertoj, ekskursoj....

 • TOURNEE DE PETRO CHRDLE

  02 juin 2013

  Dans le cadre des tournées culturelles de Esperanto-France, Petro CHRDLE, ingénieur électronicien tchèque fondateur de la société d'édition KAVA-PECH, sera à Lyon les 13 et 14 juin prochains pour : Jeudi 13 juin de 18H30 à 20H00 au KOTOPO (14 rue René...

 • QUELQUES VIDEOS (SUITE)

  29 mai 2013

  - Jeunes espérantistes vénézuéliens donnant (images à l'appui) la recette de petits gâteaux au chocolat : Kiel fari ĉokoladajn kuketojn - Jeune garçon faisant une présentation sur la structure des atomes en espéranto : Nautis BIO Essay 1 (Esperanto) -...

 • QUELQUES VIDEOS

  25 mai 2013

  - Conférence d'Humphrey TONKIN sur le lien entre cultures nationales et culture espérantophone (56 min) : Humphrey Tonkin: Traduko kaj originalo en la Esperanto-literaturo - Conférence sur le linguiste danois Otto JESPERSEN (56 min) : Věra Barandovská-Frank:...

 • PROGRAMME DE GRESILLON

  18 mai 2013

  La Maison Culturelle de l'Espéranto au château de Grésillon vous invite pour des semaines intéressantes en été, automne et fin d'année, toujours avec des cours d'espéranto et autres activités : . 6-13 juillet : Semaine touristique pour ceux qui aiment...

 • KULTURA TAGO EN LIONO

  15 mai 2013

  Protokolo pri nia kultura tago, la 11-an de aprilo. Ĉi-tiun jaron, ni proponis tri aktivajojn. Matene ni vizitis la Muzeon de la Akvo en Liono. Estis la malnova uzino kiu havigis trinkeblan akvon por la logantoj de la urbo. La fabriko funkciis ĝis 1976...

 • TRITAGA ESPERANTO-PREZENTO EN MEZLERNEJO

  12 mai 2013

  Pascale rilatas pri sia agado en mezlernejo. Dank’al la iniciativo de Guy, Marilu kaj Pascale partoprenis en tre interesaj agadoj en la mezlernejo « Le Petit Pont » de Saint Martin en Haut, verda vilaĝo de la cirkaŭaĵo de Liono. Estis la “civitaj tagoj”...

 • L'ESPERANTO AUJOURD'HUI

  01 mai 2013

  A l’occasion de la journée de l’Espéranto, l’UEA communique sur la langue internationale : Après une courte période de 125 ans, l’espéranto se trouve actuellement parmi les 100 langues les plus utilisées, sur les 6.800 idiomes parlés de par le monde....

 • CONGRES DE REYKJAVIK

  24 avril 2013

  Message d'Espéranto-France : A la demande d'un certain nombre d'adhérents, Espéranto-France a organisé une Karavane pour le congrès à Reykjavik. Au dernier moment une personne s'est désistée. Une place se découvre donc dans une chambre double. Ce voyage...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>

Présentation

Recherche

Liens