Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
15 décembre 2011 4 15 /12 /décembre /2011 19:13
Mesaĝo de Raymonde
Jen kelkajn fotojn pri la mirinda Zamenhof Feston okazintan en Choisy le Roi la 10an de decembro. La feston kunorganizis Franca Fervojista Asocio, subtenata de Francilia Federacio kaj Esperanto 94.
Jen la fotoj de Joël Coquisart
Repost 0
15 décembre 2011 4 15 /12 /décembre /2011 18:49

Afganio: Ekspluatado de unua fervojo garantiita

Uzbekio kaj Afganio subskribis interkonsenton, laŭ kiu Uzbekio dum tri jaroj ekspluatados unuan afganan fervojon, kiu kunligas landliman stacion Hairaton kun flughaveno en Mazar-i-Sharif en norda parto de la lando. La fervojo estas konstruita precipe por vartrafiko, pasaĝertrafikon oni pripensas enkonduki pli poste. La linio longas 75 km kaj ĝia konstruo kostis 129 milionojn da dolaroj, konstrulaboroj finiĝis en februaro 2011. Supozata trafikkapacito de la linio estas 9 milionojn da vartunoj en jaro.

Aŭstralio: Grandrapidaj koridoroj ĉe ministro

Aŭstrala ministro por infrastrukturo kaj trafiko Anthony Albanese publikigis studon pri proponoj de grandrapida fervojo pli ol 1600 km longa de Brisbano al Sidnejo, Kanbero kaj Melburno. La raporto determinas koridorojn, kiuj estos plu analizataj pri eblaj lokadoj de stacioj, akiro de monsubtenoj kaj influo sur sociala kaj regiona evoluoj. La propono kalkulas kun dutraka elektrizita linio, konvena por rapido 200 km/h en aglomerzonoj, kaj rapido 350 km/h ekster urboj.

Brazilo – Peruo: Transkontinenta fervojo Brazilo – Peruo

Registaroj de Brazilo kaj Peruo esploras eblon realigi transkontinentan fervojon. Proponata projekto, solvonta teknikan efektivigon de la fervojo montras, ke konstruado kostus ĉirkaŭ 10 miliardojn da usonaj dolaroj. Planita kunligo inter ambaŭ ŝtatoj longas 4 544 km. Ĝia konstruado daŭrus kvin jarojn. La fervoja kunligo havas sencon precipe por vartrafiko. Al Brazilo estus transportataj plejparte fosfatoj kaj ercoj, kaj al Peruo antaŭ ĉio sojo. Planita fervoja kunligo fariĝus la plej grava transkontinenta fervojo en Suda Ameriko.

Ĉeĥio: Konstruado de tuneloj sur 4-a koridoro aprobita

Ministerio de vivmedio aprobis tunelan varianton por lasta kaj la plej diskutata linisekcio de 4-a fervoja koridoro el Ševětín al Nemanice en Bohemio. La linisekcion oni konstruos en tute nova traceado, ĝia parto estos du tuneloj en totala longo 8 km. Tunelo Chotýčanský kun preskaŭ 5 km fariĝos la plej longa tunelo en Ĉeĥio. Tiu ĉi tn. varianto Goliáš (Goljato) rezultis post traktado de SŽDC (Administracio pri fervoja trafikvojo, ŝtata organizo), Ministerio de vivmedio, organoj de lokaj administracioj kaj civitanoj. Negativaj ĉe la solvo estas altaj kostoj. Konstruadon en tiu ĉi parto de linisekcio oni realigos en lasta etapo de konstrulaboroj por 4-a koridoro el Prago al České Budějovice, kaj ĝi ne komenciĝos pli frue ol en 2016. La projekton supozeble pliparte financos eŭropa fondaĵo en kadro de Operacia programo Trafiko 2. Interese estas, ke la konstruprogramo supozigas konservi traceon de linisekcio el České Budějovice al stacio Hluboká nad Vltavou-Zámostí.

Germanio: Sanigo de kvaronvagonaroj por berlina urbofervojo S-Bahn

Germanaj Fervojoj deziras konservi vivkapablon de vagonaj kombinaĵoj, t.n. kvaronvagonaroj tipo 485 de la berlina urbofervojo ĝis la jaro 2017. Tiucele oni komplete sanigos 80 duvagonajn kombinaĵojn kaj renovigos iliajn internaĵojn en suma valoro 20 milionoj da eŭroj. Reaktivigitaj estos ankaŭ 20 portempe eksservigitaj trafikiloj. La renovigon plenumos riparejoj DB en Wittenberge. Serio 485 aperis en tiama GDR kaj estis fabrikata en jaroj 1988 ĝis 1992 en tiama fabriko LEW Hennigsdorf, nun Bombardier.

Hispanio: Al pasaĝerkajoj venos trafikiloj de du ŝpuroj

Pludaŭras konstrulaboroj cele plilongigi grandrapidan linion AVE de Barcelono al nordoriento, al franca landlimo apud Figueres. La linio estas pliparte konstruita kaj ekipita de kontaktolineo. Krude finkonstruita estas subtera staciparto en interstacio Girona, kaj sur ĝia plafonplato nun kreskas priserva halo. Kvankam Hispanaj Fervojoj havas plejparte larĝan ŝpuron, AVE estas konstruata kun normala ŝpuro 1435 mm. Kaj en stacioj apud iuj kajoj estas trakoj kun du ŝpuroj, por ke ĉi tien povu veni trajnoj de ambaŭ ŝpuroj.

Hungario: Senpaga Interreto en pasaĝervagonoj InterCity

Hungara pasaĝertrafikisto MÁV-START komencis ekspluatadi trajnojn „WiFi InterCity“. Temas pri livero de senpaga Interreto en IC vagonoj de tria generacio. En elektitaj eksprestrajnoj inter Budapeŝto kaj Miskolc (unu trajnparo trafikas ankaŭ sur kurso Budapest-Keleti – Nyíregyháza – Debrecen – Szolnok – Budapest-Nyugati) pasaĝeroj tiel povas dum vojaĝo rapide kaj senpage ekkonekti al Interreto. La senpagan WiFi reton oni povas uzi helpe de sistemo WLAN por personaj portkomputiloj („laptop“), PDA – aparatoj aŭ poŝtelefonoj.

Kroatio: Dank´ al modernigo pli rapide al maro

Kroataj Fervojoj HŽ preparas modernigi ĉefliniojn al maro. Grandaj investoj estas destinitaj por dutrakigo kaj renovigo de fervoja infrastrukturo kaj sekurecinstalaĵoj. Linisekcio Gyékényes (MÁV) – Botovo (HŽ) – Rijeka estas preskaŭ 300 km longa. Totalaj elspezoj por tio estas taksataj je ĉirkaŭ 3,5 miliardoj da eŭroj. HŽ atendas financan subtenon el eŭropaj fondaĵoj, post kiam Kroatio fariĝos membrolando de EU. La projekto kalkulas kun tute nova traceado de linio el urbo Karlovac ĝis Rijeka.

Rusio: Duetaĝaj vagonkombinaĵoj por rusaj regionoj

Kompanio Transmashholding (TMH) en duono de aŭgusto 2011 anoncis, ke ĝi interkonsentis kondiĉojn kun Rusaj Fervojoj pri fabrikado de duetaĝaj vagonkombinaĵoj, atingantaj rapidon 160 km/h, por trafikado inter unuopaj regionoj sur kursoj ĝis 700 km longaj. Oni atendas, ke la fabrikado komenciĝos en jaro 2014 kaj unuaj trajnoj trafikos sur kursoj de Moskvo al Twer, Jaroslavl, Vladimir, Riazaň, Tula kaj Kaluga. Ĉiu kombinaĵo havos 6 ĝis 12 klimatizatajn pasaĝervagonojn kun tri klasoj.

Sud-Afriko: Antaŭurba linio atendas centmil pasaĝerojn tage

Dua parto de antaŭurba linio Gautrain en Sud-Afriko estis malfermita al trafiko la 2-an de aŭgusto 2011. Unua linisekcio de la fervojlinio Gautrain gvidanta de internacia flughaveno OR Tambo do Sandton estis malfermita jam 8-an de junio 2010 okaze de Monda pokalo. Totala longo de la ambaŭ sekcioj estas 74 km. Lastajn 6 km oni planis malfermi ankoraŭ antaŭ fino de 2011. Trajnoj trafikas de 5:30 h ĝis 20:30 h laŭ 20-minuta, en trafikmaksimumo 12-minuta kaj en semajnfino laŭ 30-minuta kadenco. Oni atendas, ke ekspluatado atingos centmil pasaĝerojn en tago.

Uzbekio: Trajnoj Talgo plibonigos vojaĝadon al Taŝkento

Unua el du vagonkominaĵoj Talgo 250, kiuj estis menditaj por redukti veturdaŭron de 3,5 horoj al 2 horoj sur la 344 km longa linio Taŝkento - Samarkando, venis la 22-an de julio 2011 al Taŝkento, kaj livero de la dua kombinaĵo sekvis en septembro 2011. Tiujn vagonkombinaĵojn tie oni nomas Afrosijov. Ĉiu kombinaĵo konsistas el du pasaĝervagonoj kun kondukistejo, ok aliaj pasaĝervagonoj kaj unu restoracivagono, kun entute 257 sidlokoj en tri klasoj. Ilia proponata rapido en ekspluatado estas 250 km/h.

Uzbekio – Ĉinio: Ĉinio venkis en mendo por Uzbekio

Uzbeka ŝtata fervojo GAZhK aĉetos ĝis la jaro 2013 dek elektrajn lokomotivojn de ĉina fabrikisto CSR Zhuzhou Electric Locomotive. Suma valoro atingos 35 milionojn da dolaroj. Sep lokomotivoj estas destinitaj por vartrafiko, kaj tri por pasaĝertrafiko. Subskribo de la kontrakto okazu antaŭ fino de 2011. Krediton por financi tiun ĉi transakcion liveros ĉina Eksporta kaj importa banko. Akiro de novaj lokomotivoj estas parto de granda moderniga programo, supoziganta investon de 1,73 miliardoj da dolaroj.

Preparis Jindřich Tomíšek

Reviziis Heinz Hoffmann

Repost 0
11 décembre 2011 7 11 /12 /décembre /2011 18:17

Lundon la 12-an de la 16h15 ĝis la 17h30 : kurso por komencantoj

Lundon la 12-an je la 18h15 : ĝenerala asembleo

Merkredon la 14-an de la 17h30 ĝis la 19h30 : ateliero

Repost 0
9 décembre 2011 5 09 /12 /décembre /2011 20:58

Aux adhérents de l’UAICL et de l’AFCE-Lyon :

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale Commune de nos deux sections

le lundi 12 décembre 2011 à 18h15

13, rue du Bélier 69002 Lyon

Ordre du jour :

·         Election du secrétaire de séance

·         Compte rendu annuel d’activités – Rapport moral

·         Rapport financier 2011

·         Projets 2012 et résolutions

·         Renouvellement, élection du Conseil d’Administration

·         Questions diverses.

Après la réunion, nous mangerons ensemble dans un restaurant lyonnais.

Repost 0
7 décembre 2011 3 07 /12 /décembre /2011 21:54

Por la geanoj de la lionaj sekcioj FFEA kaj AIFU :

Bonvolu ĉeesti la Ĝeneralan Komunan Kunvenon de nia du sekcioj

la Lundon 12-an de Decembro 2011 je 18h15

en nia sidejo 13, rue du Bélier 69002 Lyon

Tagordo :

·         Elekto de la seancoprotokolanto

·         Agadraporto 2011

·         Financa raporto 2011

·         Projektoj kaj rezolucioj 2012

·         Elekto de la Estraro

·         Diversaj demandoj.

Post la kunveno, ni manĝos kune en liona restauracio.

Repost 0
4 décembre 2011 7 04 /12 /décembre /2011 16:13

Lundon la 5-an de la 16h15 ĝis la 17h30 : kurso por komencantoj

Lundon la 5-an je la 18h00 : prelego de Aleksander Melnikov pri Rusio tra 1985 kaj 2010

Merkredon la 7-an de la 17h30 ĝis la 19h30 : ateliero

Repost 0
2 décembre 2011 5 02 /12 /décembre /2011 19:05

RAPPEL : dans notre local habituel, rue du Bélier,

ce Lundi 5 décembre 2011 à 18h

Conférence de Alexander MELNIKOV, Professeur de linguistique à l'Université de ROSTOV SUR LE DON (Russie)

sur le thème : " La Russie de 1985 à 2010. Qu'avons-nous gagné ? Qu'avons-nous perdu ? "

La conférence sera donnée en Espéranto avec traduction en français.

Venez nombreux et invitez vos ami(e)s.

Repost 0
27 novembre 2011 7 27 /11 /novembre /2011 14:46

La Ĝenerala Asembleo de FFEA Liono okazos lundon la 12-an de decembro je la 18h00 ĉe rue du Bélier. Ni baldaŭ informos vin pri la tagordo. Ne forgesu noti tiun daton sur vian agendon.

Repost 0
25 novembre 2011 5 25 /11 /novembre /2011 18:42

Suite à quelques changements et événements, voici le programme des cours et des activités jusqu’aux vacances de Noël :

·         Lundi 28 nov. de 17h30 à 19h30 : cours de conversation

·         Mardi 29 nov. : annulation du cours pour débutants

·         Mercredi 30 nov. de 18h00 à 20h00 : atelier (dirigé par Andrea – attention modification d’horaire)

·         Lundi 5 déc. de 16h15 à 17h30 : cours débutants

·         Lundi 5 déc. à 18h00 : conférence d’Aleksander Melnikov (en espéranto) sur la vie en Russie (pas de cours de conversation)

·         Mercredi 7 déc. de 17h30 à 19h30 : atelier

·         Lundi 12 déc. de 16h15 à 17h30 : cours débutants

·         Lundi 12 déc. à 18h00 : Assemblée Générale de notre club (pas de cours de conversation)

·         Mercredi 14 déc. de 17h30 à 19h30 : atelier

·         Lundi 19 déc. de 16h15 à 17h30 : cours débutants

·         Lundi 19 déc. à 17h30 à 19h30 : cours de conversation

Derniers cours de 2011 le lundi 19 décembre

Repost 0
24 novembre 2011 4 24 /11 /novembre /2011 06:55

En accord avec les participants, les cours pour débutants du mardi auront lieu, à partir de décembre, tous les lundis de 16h15 à 17h30.

Le cours du 29 novembre est supprimé.

Donc prochain cours, lundi 5 décembre à 16h15.

 

Repost 0

Présentation

Recherche

Liens